Archive for november 2017

Den komplexa måltiden för friskare patienter

By: Patric | 0 Comments | | Category: Recept

Komplexa måltider Idag råder det inget tvivel om samhällsnyttan med den offentliga måltiden oavsett om det är till eleven i skolan som ska orka en hel dag eller på sjukhuset där vi vet att måltiden rätt använd ger patienten bättre förutsättningar att tillfriskna fortare. Det är lätt att ställa sig... more

Read more
“Citatet”
Den sundaste gymnastiska övningen är att i rätt tid resa sig från matbordet.
-Giorgio Pasetti